loading...

مطالب جذاب و خواندنی , مطالب جالب و دیدنی , نقاشی و طرح های هنری زیبا


از باباکرم چه ميدانيد؟

ريشه بعضي از اصطلاحات قديمي فارسي

 باباکرم شخصي بوده ازلاتهاي قديم به اسم رسمي کرم کريمي. قصاب محل بوده وهمه از او حساب ميبردند. وقتي از کوچه پس کوچه هاي محله گذر ميکرد، بچه هاي فقير ويتيم وبيچاره اي در طول مسيرش بودند که هر روزه به آنها کمک ميکرد و با يک آب نبات آنها را خوشحال ميکرد. طوري شده بود که اين بچه ها او را بابا کرم صدا ميکردند وهر وقت از دور ميآمد بچه ها با شادي دست ميزدند و صدا ميزدند باباکرم. باباکرم... و آقا کرم قصاب هم براي خوشحال کردن بچه هاي فقير يک سر و گردن و نيز با حرکات دست و مدل بابا کرم امروزي از کنار آنها ميگذشت. بعدها درکاباره ها با اضافه کردن حرکات ديگر رقص بابا کرمي را تکميل کردند و تا هم اينک ماندگار و از رقصهاي بنام ايراني باقي ماند.

 

 اصطلاح خالي بندي

ريشه بعضي از اصطلاحات قديمي فارسي

درزمان رضا شاه به دليل کمبود اسلحه، بعضي از پاسبان هائي که گشت ميدادند فقط غلاف خالي اسلحه، يعني همان جلدي که اسلحه در آن قرار ميگيرد را روي کمرشان مي بستند و در واقع اسلحه اي در کار نبود. دزدها و شبگردها وقتي متوجه اين قضيه شدند براي اينکه همديگر را مطلع کنند به هم ميگفتند که طرف "خالي بسته" و منظورشان اين بود که فلان پاسبان اسلحه ندارد و غلاف خالي اسلحه را دور کمرش بسته به اين معني که در واقع براي ترساندن ما بلوف ميزند که اسلحه دارد و روي همين اصل بود که اصطلاح "خالي بندي" رواج پيدا کرد.

 

اصطلاح سر و گوش آب دادن

ريشه بعضي از اصطلاحات قديمي فارسي

اين عبارت اصطلاحي است که در ميان طبقات از وضيع و شريف رايج و معمول است و هر گاه که پاي تجسس و تحصيل ‏اطلاع از امري پيش آيد آن را به کار مي برند.‏

در قرون و اعصار قديمه که سلاح گرم هنوز به ميدان نيامده با سلاحهاي سرد از قبيل شمشير و کمان و گرز و نيزه و جز ‏اينها مبارزه مي کردند و مدافعان اگر خود را ضعيفتر از مهاجمان مي ديدند در دژها و قلاع مستحکم جاي مي گرفتند و در ‏مقابل دشمن مهاجم پايداري مي کردند.‏

با اين توصيف اجمالي که از کيفيت و چگونگي ساختمان قلعه به عمل آمد ساکنان و مدافعانشان سربازان مهاجم را کاملا ‏مي ديدند و از کم و کيف اعمال آنها آگاه بودند زيرا در بلندي و مشرف بر مهاجمان قرار داشته اند در حالي که سربازان مهاجم ‏جز ديوارهاي بلند چيزي را نمي ديدند و از حرکات و سکنات محصورين به کلي بي خبر بوده اند.‏

گاهي که کار بر مهاجمان سخت و دشوار مي شد و هيچ گونه راه علاجي براي تسخير قلعه متصور نبود فرمانده قواي ‏مهاجم يک يا چند نفر از افراد چابک و تيزهوش را از درون چاه تاريک قنات به داخل قلعه مي فرستاد و به آنان دستورات ‏کافي مي داد که در مظهر قنات در درون قلعه سر و گوش آب بدهند يعني سرو گوششان را چند دقيقه در درون آب ‏قنات فرو برند و بدين وسيله خود را از معرض ديد محصورين محفوظ دارند تا هوا کاملا تاريک شود و آن گاه داخل قلعه شده ‏به جاسوسي و تجسس در اوضاع و احوال قلعه راجع به تعداد مدافعان و ميزان اسلحه و نقاط ضعف و نفوذ آن بپردازند.‏

 

 تاريخچه قمپوز در کردن

ريشه بعضي از اصطلاحات قديمي فارسي

قمپوز در اصل (قپوز) نام توپي است که عثماني ها در سلسله جنگ هائي که با ايران داشته اند مورد استفاده قرار ميدادند.اين توپ اثر تخريبي نداشت چرا که در آن از گلوله استفاده نميشد و فقط از باروت و پارچه هاي کهنه که با فشار درون لوله توپ جاي ميدادند تشکيل شده بود. هدف از استفاده آن ايجاد رعب و وحشت در بين سپاهيان و ستوران بوده است. در جنگ هاي اوليه بين ايران و عثماني اين توپ نقش اساسي در تضعيف روحيه سربازان ايراني داشت ولي بعدها که دست آنها رو شد ديگر فاقد اثر اوليه بود و هر گاه صداي دلخراش اين توپ به صدا در ميآمد سپاهيان مي گفتند: "نترسيد ، قمپز در کردند". 

 

خواب زن چپه يعني چي؟

ريشه بعضي از اصطلاحات قديمي فارسي

 "خواب زن چپه" عبارتي که به توهين و تمسخر در مورد زنان بکار ميرود و اسباب تحقير بانوان است. اما بدانيم اين عبارت تحريفي است از واقعيتِ "خواب ظن چپه". "ظن" يعني توهم، گمان بردن و شک کردن و "خواب ظن" هم خوابي است که برمبناي توهم و شک و گمان شکل گرفته. در واقع وقتي چيزي ذهن مارا بخود مشغول کرده باشد، وقتي در طول روز با موضوعي زياد سر و کار داشته باشيم، وقتي موضوع حل نشده اي داشته باشيم يا مواردي شبيه به اين، اينها در ناخودآگاه ما بخشي را به خود اختصاص ميدهد که در خواب و روياهاي ما خود رو نشان ميدهد و به اين خواب ها " خواب ظن" ميگويند که معمولا بي اعتباراست و قابل اعتماد نيست. هرچند شايد خيليها اين را بدانند اما هستن افرادي که هنوز بعد از اين که زني خوابي را تعريف ميکند از جمله خواب زن چپه استفاده ميکنند. واقعيت اين است که مردم عامي بدون آگاهي از نگارش ظن (به اشتباه زن) و جهل از معني و واقعيت آن، اين جمله را تکرار ميکنند.

 

رشتي ها....

ريشه بعضي از اصطلاحات قديمي فارسي

زمان قاجار که زن هاحق رفتن به مدرسه را نداشتند. اولين مردماني که به دختر هايشان اجازه درس خواندن دادند رشتي ها بودند. وقتي اين خبر به انگليسيها رسيد آنها سعي کردندجهت جلوگيري از رشد سواد اين تصور را رواج دهند که : "رشتي ها چقدر بيغيرت هستند که دخترانشان را به مدرسه ميفرستند!!" و اين شعار نامناسب تا الان هنوزبه جا مانده! 

 

 ترک ها....

ريشه بعضي از اصطلاحات قديمي فارسي

بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علي شاه تبريزيها شورش و بر عليه استبداد و شاه مستکبر قيام کردند.شهر توسط شاه و استعمار انگليس محاصره شد. قحطي و کمبود غذا بيداد میکرد. اما مردم غيور تبريز تسليم نشدند .پيغام مردم شهر به محاصره کنندگان اين بود. غذا تمام شده عيب ندارد يونجه ميخوريم. يونجه هم تمام شود برگ درخت ميخوريم ولي تسليم نميشويم. همه جا پيچيد که ترکها خر شدند افسوس که ما هم دامن زديم..... 

 

اين هم يک چيزجالب

ريشه بعضي از اصطلاحات قديمي فارسي

در دوران هخامنشيان سال کبيسه وجود نداشت. هميشه اسفند ماه 29 روز بوده، در تقويم آن زمان هر چهار سال يک روز ذخيره ميشد و طي 120سال يک ماه ذخيره داشتند که آن سال را بجاي 12ماه،13 ماه اعلام ميکردند. در ماه سيزدهم هيچکس کار نميکرد همه با خرج حکومت جشن ميگرفتند بنابراين مردم در حق هم دعا ميکردند که 120سال عمر کنند تا حداقل يک جشن يک ماهه را ببينند.!!! ( فلسفه انشاءلله 120 ساله شوى).

مطالب مرتبط
 • باورهای غلط در مورد خشونت جنسی
 • هوشمندسازی ساختمان
 • رکورداران صید ماهی های بزرگ
 • رکوردشکنی زندگی در فضا
 • ختنه دختران به نام سنت
 • حقایقی جالب درباره ی برج کج پیزا
 • مسافران قطار در هند
 • نگاهی به طراحی بوگاتی کایرون
 • ایده هایی که روزی دنیا را متحول خواهند کرد
 • برترین و مدرن‌ترین هلیکوپترهای جنگی دنیا
 • آداب غذا خوردن در کشورهای مختلف دنیا
 • خوشمزه‌ترین غذاهای محلی
 • بزرگترین دیوار های تاریخی جهان
 • رمز و راز یک ازدواج موفق و شاد
 • پربازدید‌ترین مقصد‌های گردشگری
 • عکس های دیدنی از کره شمالی
 • آلوده ترین شهرهای جهان
 • بازیگران هالیودی که با الکل نابود شدند
 • عجایب دهگانه در خاورمیانه
 • راهبان آدم خوار
 • قدرتمندترین پاسپورت های دنیا
 • شهرهای زیبا و کم هزینه‌ برای سفر در ایام نوروز
 • ویژگی های انسان قدرتمند
 • مادران و دختران سينماي ايران
 • فستيوال کتک کاري زن و مرد در بوليوي
 • فوايد کشمش
 • 10 دانشگاه برتر جهان در سال 2016
 • درمان اضطراب
 • نجات کودک دو ساله از مرگ
 • کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم
 • سيروس قهرماني پهلوان نامي شيراز
 • ماری آنتوانت ملکۀ منفور فرانسه
 • دختر بندانگشتی
 • معبد سفيد
 • پيک‌نيک‌ يک مادرودختر با خرس غول‌پيکر
 • برگ ريزان رويايي درخت ژينکو در معبدي بودايي
 • خواص شگفت انگيز و فراوان زردچوبه
 • فوايد هندوانه
 • بانوي مرگ
 • رفتارهايي که پدرمادرها بايد به کودکانشان بياموزند
 • کاوش پيرامون مغز
 • پرورش زنبور در کوه های هیمالیا
 • عظیم ترین مجسمه های جهان
 • عکس هایی تاریخی که جهان را به لرزه درآورد
 • پرتره پيوند انسان با چهره هاي وحشي
 • ايده خلاقانه در ساخت قاشق
 • گیر افتادن رعد و برق در جسم جامد
 • اشکال خودمتشابه يا فراکتال
 • بزرگترین خرگوش های جهان
 • عجیب‌الخقه ترین انسان های تاریخ
 • ارسال نظر براي اين مطلب
  اين نظر توسط هم وطن در تاريخ 8 سال پیش و 10:35 دقيقه ارسال شده است

  خیلی خیلی جالب بود


  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
  کد امنیتی
  رفرش
  کد امنیتی
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  فروشگاه اینترنتی گلساشیک

  فروشگاه اینترنتی گلساشیک

  اطلاعات کاربري
 • فراموشي رمز عبور؟
 • چرا باید جون بکنیم تا یکم تغییر کنیم
 • تزیینات بسیار زیبا و دیدنی از دن مالا قسمت نهم
 • عکس های زیبا از پرندگان قسمت بیست و یکم
 • تزیینات بسیار زیبا و دیدنی از دن مالا قسمت هشتم
 • نقاشی های انتزاعی شگفت انگیز توسط هنرمند سوئدی اما لیندستروم
 • طراحی های زیبا به نام شاهدان اثری از وری آپریاتنو
 • چطوری شریک بیخودی نباشیم
 • نباید فقط روی دستاوردها تمرکز کنیم
 • انواع پرندگان زیبا با عکس قسمت بسیتم
 • انواع پرندگان زیبا با عکس قسمت نوزدهم
 • انواع پرندگان با عکس قسمت هجدهم
 • هوش هیجانی
 • چرا آدم ها در روابط عاطفی خیانت می کنن
 • روابط عاطفی از راه دور یا لانگ دیستنس
 • چه جوری به رابطه عاطفی مون ثبات ببخشیم
 • چرا به خودمون دروغ میگیم
 • چگونه میل جنسی مان را زیاد کنیم
 • باورهای غلط در مورد خشونت جنسی
 • آهنگ زیبای عید اومد با صدای دلنشین طاهر قریشی
 • عکاسی حرفه ای از پرندگان
 • نقاشی های خیره کننده از انعکاس آب با هوش مصنوعی
 • آلبوم عکس پرندگان
 • مجسمه های کوچک حیوانات کاری از هنرمند آمریکایی کری پایوتی
 • عکس پرندگان زیبا و مسحورکننده
 • نقاشی معناگرا توسط هنرمند مکزیکی ادواردو رودریگز با موضوع سحر و جادو
 • پرنده هاي زيبا و دیدنی
 • نقاشی های سورئال دیجیتال توسط گیدیمیناس پرانکویسیوس
 • پرندگان زيبا و کمياب
 • نقاشی های دیجیتال توسط نال فینیکسلو
 • عکس پرنده براي نقاشي
 • هنر نمایی شگفت انگیز از برشهای کاغذ توسط هنرمند آمریکایی ماود وایت
 • عکس های زیبا از پرندگان
 • عکس رونالدو
 • عکسهای کریستیانو رونالدو
 • پرندگان زيبا و شگفت انگیز
 • نقاشی های باور نکردنی با مداد رنگی توسط هنرمند انگلیسی اریک ویلسون
 • طراحی های باور نکردنی توسط هنرمند چینی ویلیام وو
 • طراحی آثار جذاب و تزئینی توسط Rashmi
 • شاد کردن ديگران
 • دسته گل عروس
 • تصاویری از رقیب سرسخت لیونل مسی
 • طراحی های فوق العاده زیبا اثر آنا دیتمن
 • انواع پرندگان زیبا با عکس
 • طراحی های شگقت انگیز توسط هنرمند گرجستان کتی لیپزکامب
 • بي ملاحظه
 • نقاشی های چشم نواز طبیعت توسط هنرمند انگلیسی ان ماری بون
 • هنرنمايي هاي شگفت انگيز با گلبرگ ها توسط دن مالا
 • طراحی آثار خط خطی و دیدنی توسط هنرمند مالزیایی وینس لو
 • عکاسي حرفه اي از طبیعت و حیات وحش
 • طراحی های زیبا و خنده دار توسط هنرمند هندوراس فابو
 • تبادل لينک هوشمند
  تبادل لینک هوشمند : برای تبادل لینک ابتدا مارا با عنوان مطالب جذاب و خواندنی وآدرس http://www.r360.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

  عنوان :
  آدرس :
  کد : کد امنیتیبارگزاری مجدد
  آمار سايت
 • بازديد امروز : 16
 • بارديد ديروز : 414
 • بازديد سال : 80,083
 • بازديد کلي : 1,468,239